Aparat słuchowy Oticon Alta

Firma: 
Oticon
Model: 
Alta
Klasa: 
Wyższa
Gwarancja: 
36 miesięcy
Stan: 
nowy
Specyfikacja szczegółowa: 

 

Oticon Alta oparty na platformie Inium jest najbardziej wydajnym aparatem słuchowym Oticon wykorzystującym nasze najbardziej zaawansowane rozwiązania techniczne. Rozwiązania audiologiczne zastosowane w aparatach Alta pozwalają użytkownikom znacznie lepiej słyszeć, a także umożliwiają dostosowanie do indywidualnych preferencji i potrzeb każdego klienta. Rodzina Alta oferuje wiele modeli – od kompaktowych aparatów wewnątrzusznych po szeroką gamę aparatów zausznych.

Aparaty RITE wykorzystują słuchawki Oticon miniFit, a aparaty BTE– cienkie dźwiękowody Corda miniFit, co pozwala na używanie w obu rozwiązaniach takich samych miękkich nasadek miniFit i indywidualnych wkładek miniFit. Aparaty Oticon Alta są przeznaczone dla użytkowników z ubytkiem słuchu lekkim i znacznym do głębokiego.

 

Ochrona mowy E

Ochrona mowy to system przetwarzania sygnału, który zachowuje dynamikę mowy oraz sygnały mowy, stanowiące istotne informacje dla drogi słuchowej. Ochrona mowy E została zoptymalizowana, aby wierniej odtwarzać dynamikę mowy, a dzięki temu zachować bardziej naturalny odbiór głosek. Ochrona mowy E zachowuje słyszalność, zapobiega poczuciu dyskomfortu oraz chroni obwiednię mowy, łącząc zalety szybko i wolno działającej kompresji.

 

YouMatic Premium

YouMatic to osobisty automatyczny system, programowany odpowiednio do indywidualnych potrzeb klienta i jego preferencji dotyczących dźwięku. YouMatic kontroluje przetwarzanie dźwięku w różnych środowiskach akustycznych, dostosowując charakterystykę, kierunkowość, zarządzanie hałasem, zarządzanie chwilowe oraz kompresję.

 

Inium tarcza antysprzężeniowa

Inium tarcza antysprzężeniowa to skuteczny system ochrony przed sprzężeniem zastosowany na platformie Oticon Inium. Ten hybrydowy systemem łączy dwie techniki, których zadaniem jest tłumienie sprzężeń i zapobieganie im bez powielania zniekształceń sygnału czy pogarszania słyszalności. W oparciu o panujące warunki system stosuje optymalne połączenie inwersji faz w czasie rzeczywistym i zmiany częstotliwości, zapewniając zawsze najwyższą jakość dźwięku.

 

Cechy standardowe

Ochrona mowy E

Przestrzenny Dźwięk Premium

YouMatic Premium

Obuuszne przetwarzanie

Obuuszna synchronizacja

Obuuszna koordynacja przycisku funkcji

Przestrzenne zarządzanie hałasem

Pasmo dopasowania 10 kHz

Inium tarcza antysprzężeniowa

Free Focus Premium

Sztuczna inteligencja Premium [+]

Edukacja

Pamięć

Cewka telefoniczna

Program Telefon Auto

Power Bass (przez Streamer)

Rozszerzona muzyka (przez Streamer)

Trzystanowe zarządzanie hałasem

Zarządzanie chwilowe

Wielopasmowa adaptacyjna kierunkowość

Kompresja sterowana mową (VAC)

Elastyczny system słuchawek miniFit

ConnectLine i zdalne sterowanie

DAI i FM (opcja)

Audiometria in-situ (Genie)