Aparat słuchowy Phonak Cros B

Firma: 
Phonak
Model: 
Cros B
Klasa: 
Średnia
Gwarancja: 
36 miesięcy
Stan: 
nowy
Specyfikacja szczegółowa: 

Phonak CROS B to produkt przeznaczony dla pacjentów z ubytkiem słuchu w jednym uchu, którego nie ma możliwości zaprotezować. Jest on noszony na tym gorzej słyszącym uchu w połączeniu z aparatem słuchowym Belong™ założonym na ucho lepiej słyszące. CROS B przesyła sygnał wejściowy ze swojego mikrofonu do aparatu słuchowego. Ten go odbiera i dostarcza do lepszego ucha, sprawiając, że dźwięki dochodzące do niesłyszącej strony mogą być usłyszane. CROS B nie ma wyjścia akustycznego. CROS B jest kompatybilny z aparatami słuchowymi platformy Belong na wszystkich poziomach możliwości.

 

W skład systemu CROS, którego nazwa oznacza Contralateral Routing of Signal (kontrlateralne przekazywanie sygnału), wchodzą dwa urządzenia:

 

• Urządzenie CROS z mikrofonem, który wychwytuje dźwięki i mowę dochodzące od strony ucha niesłyszącego i przekazuje je bezprzewodowo do aparatu słuchowego założonego na ucho słyszące.

• Aparat słuchowy, który odbiera dźwięki wychwytywane przez urządzenie CROS założone na ucho niesłyszące i odtwarza je w uchu lepiej słyszącym.

 

 

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

 

StereoZoom

 

Skupia się na pojedynczym głosie w rozproszonym, hałaśliwym otoczeniu poprawiając zrozumiałość mowy nawet o 60%. StereoZoom jest dostępny w aparacie klasy 90 (w programie manualnym i automatycznym) oraz klasy 70 (w programie manualnym).

 

Regulacja głośności CROS

 

Większy komfort w hałasie - regulator głośności CROS pozwala pacjentowi indywidualnie dostosować głośność sygnału CROS.

 

AutoSense OS

 

AutoSense OS automatycznie wykrywa dokładnie sytuację akustyczną w jakiej w danej chwili przebywa pacjent. Korzysta on z wielu funkcji, dokładnie je mieszając i tworząc ponad 200 różnych ustawień.