DOFINANSOWANIE "OD RĘKI". NOWA USTAWA REFUNDACYJNA OD 1. STYCZNIA 2014r.

Nowa ustawa refundacyjna przewiduje dofinansowanie w wysokości do 1500 zł w przypadku protezowania obuusznego (dla osób do 26 r.ż. kwota ta wynosi 4120zł). Podstawową zmianą wprowadzoną od tego roku jest dofinansowanie obuuszne(obustronne).
Limit dofinansowania na każdy jeden aparat wynosi 1000zł,przy czym NFZ każdej osobie ubezpieczonej przyznaje 70% tej kwoty, tj. 700zł. 100% dofinansowania (1000 zł) przysługuje inwalidom wojennym i osobom represjonowanym.
Refundacja jednej wkładki usznej wynosi 50zł.Tak więc łączna maksymalna kwota dofinansowania wynosi 1500zł.
W przypadku osób do 26 r.ż dofinansowanie to wynosi 2000zł do jednego aparatu słuchowego oraz 60zł do wkładki usznej, łącznie 4120zł.

W przypadku najatrakcyjniejszego pod względem technicznym protezowania w naszej firmie pacjent, w cenie jednego dobrego aparatu słuchowego zakupi dwie sztuki.
Mówimy o kwocie 2900 zł za dwa nowe aparaty słuchowe klasy średniej.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.nfz.gov.pl